Begin niet met je mail

Begin niet met je mail

Begin je dag niet met je mail, maar met een belangrijke taak.   Dat is de tip waar ik zelf het meest aan heb gehad tijdens de PEP efficiency training. Als je al een tijdje aan het werk bent, creëer je je eigen werkmethode zonder dat je daar erg in hebt. Ook ik had...
Gewoontes veranderen

Gewoontes veranderen

Gewoontes veranderen Verandering is voor de meeste mensen moeilijk. Wanneer ik mijn studenten vraag waarom dat zo is reageren de meeste met “comfort zone” en ze hebben gelijk. Volgens onderzoek hebben we hersenpatronen aangemaakt voor die dingen die we routinematig...
Jouw hOffice

Jouw hOffice

Jouw hOffice   We zijn allemaal bekend met het gegeven dat een schone werkomgeving bijdraagt aan je algehele werk efficiency. Maar we zijn ook bekend met de uitdrukking “uit het oog uit het hart”, m.a.w. als je het niet ziet denk je er ook niet meer aan. Dit was...

Pin It on Pinterest