Begin niet met je mail

Begin niet met je mail

Begin je dag niet met je mail, maar met een belangrijke taak.   Dat is de tip waar ik zelf het meest aan heb gehad tijdens de PEP efficiency training. Als je al een tijdje aan het werk bent, creëer je je eigen werkmethode zonder dat je daar erg in hebt. Ook ik had...

Pin It on Pinterest